{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter

Regler for brugen af HaveBazoom

Anvendelse

Når du opretter dig som bruger på denne side, besøger denne side eller i øvrigt benytter ydelser fra denne side, forpligter du dig til:

 • at overholde disse vilkår
 • ikke at afgive oplysninger eller information, der er usande eller på anden måde vildledende,
 • at overholde gældende lovgivning, herunder aftaleloven, forbrugeraftaleloven, købeloven og markedsføringsloven,
 • ikke at krænke tredjemands rettigheder, herunder tredjemands ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder, eksempelvis ved at sælge kopivarer, offentliggøre ulovlige musik- eller videofiler, mv.
 • ikke at kopiere, ændre eller distribuere andre brugeres oplysninger eller indhold oprettet af andre brugere;
 • at afholde dig fra at distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil,
 • ikke at anvende nogen former for søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Heymates hjemmesider og indsamle indhold til noget udenforstående formål uden Heymates udtrykkelige tilladelse;
 • ikke på uberettiget måde at høste eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder disses e-mail-adresser eller andre personlige oplysninger;
 • at afholde dig fra at distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade Heymate eller brugerne af Heymate, herunder disses interesser, data eller ejendom;
 • ikke at foretage handlinger, der på urimelig måde kan skade Heymates infrastruktur eller forstyrre driften af Heymates hjemmesider;
 • ikke på uretmæssig måde at omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til Heymate ydelser;
 • ikke at etablere et link til Heymates hjemmesider på en sådan måde, at indhold herfra gøres tilgængeligt på andres hjemmesider;
 • Generelt at fremtræde med en god og høflig opførsel;
 • Ikke at anvende stødende sprogbrug eller optræden i øvrigt; herunder tilsvining af personer eller firmaer, samt racistiske og stødende indlæg/kommentarer.
 • Ikke systematisk at afgive meget negative stemmer, der kan opfattes som et bevidst forsøg på at genere andre brugere.
 • Ikke at oprette falske brugerkonti;
 • Ikke at foretage kommercielt salg eller erhvervsmæssige aktiviteter i øvrigt (firmasalg) udenfor erhvervskategorien eller på anden måde reklamere for erhvervsmæssige aktiviteter uden for erhvervskategorien.


Såfremt nærværende vilkår overtrædes, forbeholder Heymate sig retten til efter et skøn at foretage spærring og frysning af din brugerkonto. I tilfælde af grovere overtrædelse, vil dette kunne medføre inaktivering af din brugerkonto.

Generel opførsel på siden

Heymate ønsker at gøre samtlige hjemmesider til er rart sted at være for samtlige brugere. Som bruger af Heymate indvilger du derfor i at udvise en venlig og høflig adfærd overfor samtlige aktører, herunder andre brugere og Heymates hjælpeadministratorer.
Heymates websites er for alle, og der er mulighed for at ytre sig frit. Derfor kan Heymate ikke påtage sig ansvaret for brugernes indlæg, billeder, udtalelser og andet indhold, der oprettes af Heymates brugere.
Heymate opfordrer alle brugere til at udvise tolerance og forståelse – også overfor andre holdninger og opfattelser. Det er ikke tilladt at anvende Heymates hjemmesider og fora til offentligt at håne, nedgøre eller irettesætte andre.
Som led heri opfordrer Heymate sine brugere til at anvende et normalt, høfligt og pænt sprogbrug. Ironi og sarkasme skal så vidt muligt tydeliggøres, så misforståelser undgås. Indlæg eller kommentarer, der indeholder grimt sprog, tolereres ikke.
Udhængning af andre brugere, anklager for snyd mv. er ikke tilladt. Såfremt du får mistanke om snyd eller lignende, bedes du kontakte en hjælpeadministrator og support på support@heymate.dk.
Det er ikke tilladt at videregive andres personlige oplysninger, herunder e-mailadresser, navne, adresser mv., via Heymates hjemmesider.
Heymate forbeholder sig den fulde ret til efter et frit skøn at slette indlæg, der findes ulovlige, anstødelige, uønskede eller i øvrigt i strid med nærværende vilkår.
Heymate forbeholder sig retten til at udlevere oplysninger om potentielle ulovligheder til advokat eller politi.

Hjælpeadministratorer

Heymate har tilknyttet en række hjælpeadministratorer, der er private brugere, som hjælper med sidens drift samt kontakten til brugerne.
Som private brugere af Heymate, anvender hjælpeadministratorerne Heymates hjemmesider og ydelser på lige fod med andre brugere og kan ytre sig på egne vegne i overensstemmelse med Heymates brugerbetingelser.
Hjælpeadministratorerne bidrager til at holde ro og orden på Heymates hjemmesider, og de påser så vidt muligt, at brugerbetingelserne overholdes. Hvis du har problemer eller spørgsmål til nogle af de ting, du ser eller oplever på Heymates websites, kan du derfor med fordel skrive til en hjælpeadministrator. Det kan f.eks. være vedrørende dårlig opførsel fra andre brugere, fjernelse af uønsket indhold og kommentarer eller anmodninger om frysning/spærring af brugerkonti, som ikke overholder betingelserne.

Hjælpeadministratorerne har ikke mulighed for at hjælpe brugerne med info og support til oprettelse og aktivering af profiler – herunder betalingstjenester. Ved spørgsmål hertil bedes du kontakte Support på support@heymate.dk.

Eventuelle klager over hjælpeadministratorer kan rettes til Support på support@heymate.dk. Det er ikke tilladt at oprette indlæg på Heymates fora omhandlende enkelte hjælpeadministratorer.

Oprettelse af brugerkonti

Alle, der jævnligt færdes på Heymates hjemmesider, skal have deres egen brugerkonto. Det er ikke tilladt at have flere brugerkonti ad gangen eller at dele en profil mellem flere personer.
Brugerprofiler der er oprettet med henblik på eller anvendes til misbrug kan uden varsel lukkes af Heymate.
Såfremt du får mistanke om, at en brugerkonto er falsk eller anvendes til misbrug, kontakt da venligst en hjælpeadministrator eller Heymates support på support@heymate.dk.

Brug af beskedcenter

Det er muligt at sende andre brugere en besked via beskedcenteret med relevante spørgsmål eller beskeder.
Det er ikke tilladt at bruge beskedcenteret til spam, dvs. fremsendelse af enslydende beskeder til flere end en bruger for at opnå et bestemt formål, eksempelvis at opnå stemmer til sin udfordring. Det er under ingen omstændigheder tilladt at udsende beskeder indeholdende reklame eller markedsføring for egne eller tredjemands varer og tjenesteydelser.
For at kunne bestemme omfang og karakter heraf, forbeholder vi os retten til at gennemlæse beskeder, hvis de anmeldes som spam eller opfanges som spam af vores automatiske filter.
Misbrug af beskedcenteret vil kunne føre til frysning/spærring af brugerkonto eller nedlukning af brugerkonto.

Oprettelse af indhold på siden.

Indhold, der oprettes på Heymates hjemmesider, skal være i overensstemmelse med lovgivningen og ikke stride mod tredjemands rettigheder.
Heymate tillader alene indhold med et sobert indhold, og pornografiske, racistiske, diskriminerende, voldelige eller på andre måder anstødelige billeder eller udtalelser mv. accepteres ikke. Billedmateriale, der gøres tilgængeligt på Heymates hjemmeside må ikke vise kønsdele eller kvindelige brystvorter.
Indhold, der ikke er i overensstemmelse med ovennævnte eller lovgivningen i øvrigt, vil det blive slettet uden varsel, og forholdet vil efter omstændighederne blive politianmeldt. Eksempler herpå er f. eks. salg af ulovlige varer, så som ulovligt fyrværkeri, hælervarer, steroider og lign.

Ophavsret og deling af beskyttet indhold

Det er kun lovligt at uploade billeder, film, musik, tekster mv., hvor du selv har ophavsretten eller har fået tilladelse af rettighedshaveren til at uploade. Ligeledes må der ikke uploades billeder af tredjemand uden tredjemands tilladelse.
Ligeledes er det ikke tilladt at opfordre til at krænke andres immaterielle rettigheder, eksempelvis ved deling af musik mv.

Normal procedure ved overtrædelse

Heymate forbeholder sig den fulde ret til efter et frit skøn slette uønskede indlæg og brugergeneret indhold, der strider mod nærværende vilkår, lovgivningen eller tredjemands rettigheder.
Overtrædes Heymates brugervilkår, forbeholder Heymate sig retten til øjeblikkeligt og efter et frit skøn at spærre/fryse og efter omstændighederne at lukke den pågældende brugerkonto.
Normalt vil Heymate dog følge nedenstående fremgangsmåde:
Brugeren vil modtage en officiel advarsel, og evt. uønsket indhold vil blive fjernet. I tilfælde af gentagelse, vil den pågældende brugerkonto blive frosset i 1-5 dage - og fortsætter den uønskede opførsel, vil brugerkontoen blive lukket.
Oplever du indhold (forumindlæg, videoer, annoncer osv.) der bør slettes fra siden, bedes du kontakte en hjælpeadministrator.

Udstemningssystemet

Under hver profil er der et punkt der hedder ”Misbrug”. Hvis du oplever at en bruger bryder reglerne, og ønsker at gøre brug af udstemmesystemet, skal du:
1. Skrive en fyldig begrundelse
2. Sende et link om det du mener, er i strid med reglerne.
Husk at begrunde udstemmen.
Har en bruger nok ”udstemmer”, bliver hjælpeadministratorerne adviseret om dette, og der tages stilling til hvor grov overtrædelsen er, og hvad der skal gøres.

Brug af Forum

Korrekt postning af Forum-indlæg
Heymates brugere opfordres så vidt muligt til at sørge for placering af indlæg på den hjemmeside og det forum, hvorunder indlægget emnemæssigt hører hjemme.
Heymate forbeholder sig retten til efter et frit skøn at fjerne, flytte eller slette indlæg, som tydeligt er fejlplaceret. Læs altid dit indlæg igennem og tjek, at dit indlæg er skrevet på en god og let forståelig måde, inden du poster det.

Overskrifter til Forum-indlæg

Et indlægs overskrift bør svare til indlæggets indhold.
Såfremt du ønsker en vurdering af din bils værdi kan dit indlæg eksempelvis få overskriften: “Hvad er min bil værd”.
Heymate forbeholder sig retten til at ændre intetsigende overskrifter som f.eks. “Se her”, “hjælp” og lignende til en mere sigende overskrift, efter et frit skøn.

Kommentarer i indlæg

Kommentér kun et indlæg, hvis det har din interesse eller du ønsker at hjælpe. Hvis din kommentar kan opfattes som ren provokation eller i øvrigt er uhensigtsmæssig, bliver den slettet.

Brug af Grupper

Oprettelse af grupper
Enhver bruger kan oprette en eller flere grupper, såfremt Heymates generelle brugervilkår overholdes. En gruppe er en samling af personer med samme interesse.
Opretteren af gruppen er hovedansvarlig for, hvad der foregår i gruppen, og er således ansvarlig for overholdelse af Heymates brugervilkår. Opretteren kan derudover udpege hjælpeadministratorer samt tildele disse rettigheder til administration af gruppen.
Såfremt der fra en gruppe oprettes uegnet, ulovligt eller uønsket materiale, vil dette blive slettet, og gruppen vil efter omstændighederne blive lukket. I særligt grove tilfælde vil gruppens opretters brugerkonto ligeledes blive spærret/frosset eller lukket.

Brug af Markedet

Regler for annoncering
Alene reelle annoncer må oprettes på Heymates hjemmesider. Alle annoncer, der oprettes skal være for varer man selv ejer. Ligeledes forbeholder Heymate sig retten til at efterfakturere den erhvervsdrivende for betaling for en erhvervsannonce
Markedet er udelukkende beregnet til køb, salg og bytte af varer i de angivne kategorier og skal være relateret til haver. Alle andre varer henvises til www.baboom.dk.

Oprettelse af gallerier

Regler for oprettelse:
 • Det oprettede skal være en have.
 • Du skal være ejer/have været ejer af det oprettede i galleriet. ( Se desuden "Specifikke vilkår for nogle gallerier")
 • Opret kun én profil til haven - har du flere billeder, du vil vise frem er du velkommen til i stedet at lave et fotoalbum.
 • Du skal have rettighed til at bruge billeder, du uploader.
 • Sørg for at tage gode, skarpe billeder, og tilføj en god beskrivelse. Der er ikke krav for længde af beskrivelse.
 • Opret ikke haven som salgsannonce/reklame for firmaer - her kan du i stedet oprette en annonce i markedet.

Velkomst/afvisning af gallerier
Du kan afvise med 1 point og byde velkommen med op til 10 point. (Hvis du har vundet udfordringer nok)
Afvis kun et galleri, hvis det ikke overholder de ovenstående betingelser.


Hvad kendetegner en god gallerioprettelse?
Der er mange forskellige måder at få lavet et godt galleri på, og der er ikke krav til en bestemt fremgangsmåde, eller at alle punkter skal være opfyldt - men herunder kan du se nogle forslag til, hvad der kan hjælpe dig med at lave en god oprettelse.
 • Sørg for at uploade forskellige billeder, og brug ikke de samme billeder flere gange.
 • Du skal som minimum uploade 5 billeder - men flere gør kun galleriet bedre og mere spændende.
 • Gode og skarpe billeder er altid at foretrække - hvorimod slørede og mørke billeder kan medføre et afvisepoint.
 • En god tekst, hvor du beskriver haven. Du kan fortælle lige hvad du har lyst til om haven i beskrivelsen, og der er ikke krav til længde. Er du i tvivl om, hvad du kan/skal skrive i beskrivelsen, kan du altid finde inspiration hos nogle af de bedst bedømte gallerier på siden.

Min have er blevet afvist - hvad gør jeg?
På Havebazoom.dk er det op til brugerne at byde dit galleri velkommen. Hvis dit galleri er blevet afvist, kan du kigge under punktet "Hvad kendetegner en god gallerioprettelse" og få idéer til, hvorledes du kan forbedre dit galleri - og få det stemt ind.

Bedømmelser

Heymate, herunder administrator og hjælpeadministratorer, har ingen indflydelse på de bedømmelser, der gives. Hvis du får en bedømmelse, du ikke synes om, er det op til dig selv, om du vil nulstille dine stemmer eller ej. Heymate behandler således ikke klager over dårlige bedømmelser.
Hvis en bruger konsekvent giver lave karakterer eller stemmesystemet på anden måde misbruges, kan du stemme personen ud og enhver misbrug af hensigten med stemmesystemet vil betyde udelukkelse.

Specifikke vilkår for nogle gallerier

Oprettelse af emner i Galleriet på traktor, kat, hund, hest, lastbil

Du behøver ikke at være ejer af det du lægger i Galleriet (traktor, kat, hund, lastbil). Det er nok at have tilknytning til emnet (f.eks. part eller chauffør) og have tilladelse fra ejeren.

Placering af emner i Galleriet på Scooter og Motorcykel

Crossere, Quadbikes, ATV'er med 150cc og derover samt trikes, henvises til MotorcykelGalleri.dk. Ligeledes hvis betegnelsen på registreringsattesten er "Motorcykel".
Crossere, Quadbikes og ATV'er, der er mindre end 150cc, kan oprettes på ScooterGalleri.dk.

Oprettelse af emner i Galleriet på Baby

Babyen må være max 3 år på billederne. Gruppebilleder og ældre børn henvises til fotoalbum.

Oprettelse af emner i Galleriet på Hest

Vi kræver ikke bevis for stamtavle, hvis hesten er racetypisk. Hvis det vurderes, at heste fra forbund ikke er den pågældende race, og derfor sættes under ”Anden særlig race”, kan du uploade bevis på hestens race, og herefter rette tilbage.

Oprettelse af emner i Galleri og marked på Hund

Hunde der er ulovlige iflg. dansk lovgivning må ikke oprettes på HundeGalleri.dk.
Der kan forekomme profiler med ulovlige hunderacer på HundeGalleri.dk, da de er oprettet før de iflg. loven blev gjort ulovlige at besidde.
Al handel med ulovlige hunderacer samt krydsninger, hvori disse racer indgår, er ikke tilladt iflg. dansk lovgivning og dermed heller ikke på HundeGalleri.dk.
De ulovlige racer er: Pitbull terrier, Tosa Inu, Kangal, Fila Brasileiro, Tornjak, Boerboel, Amerikansk staffordshire terrier, Dogo argentino, Amerikansk bulldog, Centralasiatisk ovtcharka, kaukasisk ovtcharka, Sarplaninac og Sydrussisk ovtcharka.

Oprettelse af Galleri / fotoprofil på Baboom

Fotoprofilen SKAL være din egen og billederne af dig selv. Du skal være min. 15 år på dine fotos.

Oprettelse af emner i Galleriet på Gnaver

På GnaverGalleri kan du oprette din gnaver, men andre smådyr som kaniner, ildere, pindsvin o.lign. er også velkomne på siden.
Hunde, katte, krybdyr og fugle kan ikke oprettes som profiler. Er du i tvivl om, hvorvidt dit dyr må oprettes på siden, er du meget velkommen til at spørge en hjælpeadministrator.
Annonce